Lietuvos
Tarpukario
architektūra
1918 - 1939 m.
Šiandien
Tarpukario spaudoje
Gegužė
24
„Lietuvos Žinių“ redakcijai
Lietuvos Žinios
1924 05 24, p.2, 3
Daugiau
Naujai statomuose namuose jau nematom visokių marginių, atbrailų, freskų ir panašių „dulkių laikytojų“. Vietoj jų įsivyrauja tiesios linijos ir spalvų darnumas. Propaguojamos ir įvedamos butų įrengimo naujovės anaiptol nėra atsukti į mūsų patogumus ir gerus papročius kulkosvaidžiai. Atvirkščiai, jos duoda žmonėms maksimumą patogumo ir kitokios naudos.
Iš straipsnio „Naujoviškas būstas“
1932
Architektai
Feliksas Vizbaras
Feliksas Vizbaras
1880 - 1966
(1880 m. kovo 29 d. Zubiškių km. Šimonių valsčiuje, Panevėžio apskrityje – 1966 m. Miunchene, Vokietija) – statybos inžinierius, vienas svarbiausių nepriklausomos Lietuvos architektūros kūrėjų. Mokėsi Liepojos gimnazijoje. 1902 m. įstojo į Rygos politechnikos institutą, kurį 1908 m. baigė su pagyrimu. Architekto karjerą (diplomas jam suteikė teisę projektuoti statinius) pradėjo Ukrainoje. Berdičeve dirbo Karo ministerijos statybos skyriuje. Pirmojo pasaulinio karo metais buvo Pietų-Vakarų fronto štabo karo inžinierius, statė ligonines, angarus, autodirbtuves. 1918 m. pabaigoje sugrįžo į Lietuvą, kur tapo Lietuvos kariuomenės savanoriu ir pradėjo dirbti Karo butų valdyboje, neužilgo buvo paskirtas jos viršininku. 1922 m. jis tapo Kauno miesto statybos skyriaus vedėju ir Kauno apskrities techniku. 1925 m., atsisakęs valdiškų pareigų prižiūrėjo ko gero sudėtingiausią bei prabangiausią to meto statybą – Lietuvos banko rūmus Kaune. Vėliau architektas vėl grįžo į valdišką tarnybą: nuo 1928 m. dirbo Susisiekimo ministerijos inspektoriumi, vėliau vyresniuoju inspektoriumi, inžinierių tarybos nariu. 1939 m. F. Vizbaras išėjo į pensiją. Po karo emigravo į Vokietiją, kur ir mirė. Architektas pasižymėjo architektūros vizualiniu įspūdingumu. Derindamas moderniosios architektūros elementus (juostiniai Kauno centrinio pašto langai), tautinius motyvus bei istorizmo formas architektas sugebėjo išgauti originalų, tačiau tuo pat metu Lietuvai būdingą moderniosios architektūros stilių.

Parengta pagal: Domantas Bauža. Feliksas Vizbaras: „vengti nereikalingų architektūriškų pagražinimų“. Archiforma, 2010, nr. 3–4, p. 79–88.
Skaityti daugiau
Foto galerija
Daugiau nuotraukų
Tarpukario architektūros
Žemėlapis
Pamatyti žemėlapį