Apie projektą

Internetinį puslapį kuria Kauno technologijos universiteto Architektūros istorijos ir paveldo tyrimo centras. Lietuvos tarpukario architektūrai skirtas puslapis yra Lietuvos mokslo tarybos programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ projekto „Paveldotyra: materialumo ir nematerialumo aspektai Lietuvos tarpukario (1918-1940) architektūroje“ dalis (sut. nr. VAT -54/2012).

Projektas yra skirtas specifiniam paveldotyros klausimui – sąveikai tarp materialių ir nematerialių vertybių įpaveldinant XX a. pirmosios pusės architektūrinį palikimą. Nepaisant to, kad nematerialiųjų veiksnių svarba įprasminant praeities palikimą yra pabrėžiama daugelyje šiandienos tarptautinių paveldosaugos studijų bei doktrininių dokumentų, Lietuvoje šie klausimai vis dar retai sulaukia šiuolaikinių paveldosaugos teoretikų dėmesio. Projekto metu rengiama monografija turėtų bent iš dalies užpildyti šią spragą. Teorinės knygos įžvalgos yra papildomos šiame puslapyje sukaupta ikonografine, bibliografine bei istorine informacija apie tarpukario architektūrą.