Meksfaltuos dar 100.000 kv. mtr. gatvių plotą

Lietuvos Aidas. 1931 01 23. p.6