Šiaulių miesto kultūriniai rūpesčiai

Lietuvos Aidas. 1931 04 18. p.5