„Aušros“ muziejus ir bibliotekos statybos

Lietuvos Žinios. 1930 10 20. p.4