Kauno miesto tvarkymo reikalu

Lietuvos Aidas. 1931 07 09. p. 7