Kaune pereitą sezoną buvo maksimalinė namų statyba

Lietuvos Aidas. 1932 01 04. p. 5