Įdomūs paklausimai Kauno miesto burmistrui

Lietuvos Aidas. 1932 05 21. p.7