Kaunui gresia potvynio katastrofa

1931 04 15. p.1, 5