Lietuvos Raudonojo Kryžiaus sanatorija A. Panemunėje

Lietuvos Aidas. 1932 06 13. p.7