Autobusų susisiekimo mieste tvarkymo reikalu

Lietuvos Aidas. 1932 06 15. p.6