Didelės iškilmės karžygiškų kovų žemėj

Lietuvos Aidas. 1932 06 20. p.4