Pasitarime dėl hidro-elektros stoties

1931 04 21. p.5