Nauja rinka Šiauliuose

Lietuvos Žinios. 1931 04 21. p.6