Instrukcijos autobusų tarnautojams

Lietuvos Žinios. 1931 04 23. p.5