Keturi kaimai po vandeniu

Lietuvos Žinios. 1931 04 28. p.1