Pradės meksfaltuoti Kauno gatves

Lietuvos Žinios. 1931 04 28. p.5