Pigiųjų butų kolonijos

Lietuvos Aidas. 1932 06 21. p.5