Kaimų skirstymą į vienasėdžius manoma baigti 1939 metais

Lietuvos Aidas. 1932 06 22. p.4