Dėl gelžkelio Šeštakavas - Kazlų Rūda

Lietuvos Žinios. 1922 03 02. p.1, 2