Dėl gelžkelio Šeštakavas - Kazlų Rūda

1922 03 04. p.2, 3