Nepriklausomybės paminklo pašventinimo iškilmės Dusetuose

Lietuvos Aidas. 1932 07 01. p.7