Atsodino „Vilniaus medį“

Lietuvos Žinios. 1931 05 05. p.5