Autobusų judėjimas Kauno mieste

Lietuvos Aidas. 1932 07 11. p.6