Pradžios mokslas Kaune

Lietuvos Aidas. 1932 07 13. p.6