Svarstė Kauno miesto ribų praplėtimą

Lietuvos Žinios. 1931 05 08. p.5