Dėl butų papiginimo

Lietuvos Aidas. 1932 07 15. p.4