Uždarė ligonines

Lietuvos Žinios. 1931 05 09. p.4