Ieško vietos autobusų stočiai

Lietuvos Žinios. 1931 05 13. p.5