Dėl Kauno miesto naujų ribų

Lietuvos Žinios. 1931 05 15. p.5