Pradėjo statyti popieriaus fabriką

Lietuvos Žinios. 1931 05 26. p.5