Naujosios Vilijampolės pažanga, vargai ir nusiskundimai

Lietuvos Aidas. 1932 07 16. p.6