Iš Vilkmergės gyvenimo

Lietuvos Aidas. 1932 07 26. p.7