V. teatro ateities darbų gairės

Lietuvos Žinios. 1931 05 27. p.2