Pradėjo statyti Vytauto muziejų

Lietuvos Žinios. 1931 05 28. p.5