Kauno miesto ligonių kasos vaikų vasaros kolonijos

Lietuvos Žinios. 1931 06 01. p.5