Rūpinamasi Kauno beturčių būkle

Lietuvos Aidas. 1932 08 03. p.6