Skautai nori udžegti didelį laužą

Lietuvos Žinios. 1931 06 10. p.5