Žinutė apie Vytauto muziejaus statybos darbus

Lietuvos Žinios. 1931 06 10. p.5