Nepriklausomybės paminklas

Lietuvos Žinios. 1931 06 13. p.4