Klaidingas Šiaulių savivaldybės žingsnis

Lietuvos Žinios. 1931 06 15. p.3