Traukinėlis į seną miestą dar vaikščios

Lietuvos Žinios. 1931 06 22. p.5