Įspūdžiai iš Klaipėdos

Lietuvos Aidas. 1932 08 05. p.7