Numatoma žiemai 600 darbininkų darbo

Lietuvos Aidas. 1932 08 08. p.6