Butų negerovės gydymas

Lietuvos Aidas. 1932 08 09. p.5