Platinama ir gražinama aikštė prie Kauno gelež. stoties

Lietuvos Aidas. 1932 08 10. p.6