Priimti geležinkelių valdybos pastatyti prie Kauno gelež. st. namai

Lietuvos Aidas. 1932 08 10. p.6