Kas girdėti Marijampolėj

Lietuvos Aidas. 1932 08 10. p.7