Statys paminklą žuvusiems Klaipėdos sukilėliams

Lietuvos Žinios. 1931 06 30. p.5