Šveicarai sutinka paskolint Kaunui nemažiau kaip 2 mil. lt

Lietuvos Aidas. 1932 08 11. p.6